Program rada “Komunalija”

Na prethodnim zasedanjima lokalni parlament u Sremskoj Mitrovici između ostalog je usvojio i plan aktivnosti, odnosno program rada javno komunalnog preduzeća “Komunalije”. Preduzeće, navodi se u tom aktu, mora da prati sve novine i važeće propise u savremenom okruženju što se naročito odnosi na unapređenje životne sredine i kvaliteta života. Zamena starog voznog parka, stalno poboljšanje uslova rada zaposlenih, stalno povećanje održavanih površina u gradu, uklanjanje štetne vegetacije duž lokalnih puteva, odvoz smeća po selima, primarna separacija otpada i reciklaža, kao i saniranje što većeg broja divljih deponija.