Proces legalizacije

Među 15 najuspešnijih u Srbiji u procesu legalizacije nezakonito izgrađenih objekata, prema oceni Resornog ministarstva, našla se Opština Inđija. Komisija za popis je svakodnevno na terenu, a posebna olakšica je što su novim Zakonom o ozakonjenju jeftinije takse koje građani plaćaju.