Pripreme za setvu

Jedan od preduslova za visoke prinose kukuruza je setva preciznim sejalicama. To podrazumeva uštedu semena, manji utrošak radnog vremena, postiže se pravilan razmak u redu i dubini setve. Sve to doprinosi činjenici da će usev biti ujednačen po visini i snazi što je krajnji cilj u setvi kukuruza.

Veličina parcele, izbor preduseva, izbor sistema obrade, izbor hibrida, mere su o kojima ozbiljni poljoprivredni proizvođači konstantno razmišljaju. Jedan od bitnih faktora u proizvodnji kvalitetnog kukuruza je i brzina kretanja u setvi. Željeni efekat kvalitetne setve godinama se pokazuje u prinosima kada se seme položi u tvrdu posteljicu sa dovoljno vlage i pokrije rastresitim slojem zemlje.

Kvalitet setve zavisi od kvaliteta predsetvene pripreme, dubine setve i podešenosti sejalice. Dobra podešenost doprinosi smanjenju zastoja u setvi, jer su agrotehnički rokovi jako kratki, a poljoprivrednici imaju više kultura da seju.

Stručnjaci ističu da postoje velike mogućnosti povećanja kvaliteta setve, bilo da je u pitanju kvalitet predsetvene pripreme ili podešavanje sejalice na parceli shodno agrotehničkim zahtevima i porebama hibrida kukuruza i da se konstantno na tom polju napreduje.