Poseta ministra

U Sremskoj Mitrovici i Rumi danas su otvorene Kancelarije za smanjenje siromaštva, u okviru projekta “Povećanje efikasnosti socijalne usluge kroz međuopštinsku saradnju i promociju aktivacije ranjivih grupa na lokalnom nivou”. Događajima u dva grada prisustvovali su ministar Aleksandar Vulin, predstavnici Misije EU u Srbiji, kao i predstavnici tih lokalnih samouprava.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin koji je danas boravio u Sremu povodom otvaranja Kancelarija za smanjenje siromaštva, istakao je važnost unapređenja položaja osoba zbog kojih je ova kancelarija i otvorena.

Najpre je otvorena kancelarija u Opštini Ruma, a ona se nalazi na lokaciji ugao Železničke i Stanka Paunović Veljka u prostorijama Vojnog odseka. Svečanom otvaranju Kancelarije prisustvovali su predstavnici rumske lokalne samouprave, Centra za socijalni rad i državni sekretar Vladimir Ilić.

Cilj otvaranja ovih kancelarija jeste da se ugrožene kategorije aktiviraju, koje su radno sposobne, a zatim kroz javne radove da ostvare pravo na naknade u naturi.

U Sremskoj Mitrovici za sada će Kancelarija funkcionisati za lica sa teritorije Grada, Mačvanske Mitrovice i Laćarka, a kasnije ona će pokrivati čitavu teritoriju Grada.

Ruma i Mitrovica realizuju ovaj pilot projekat, pored još dve opštine, to su Srpska Crnja i Ada. Finansira ga Evropska delegacija u Srbiji sa 27.000 evra, međutim i Grad Mitrovica će pomoći rad Kancelarija sa 1.640.000 dinara.