Neformalno obrazovanje migranata

Prihvatni centri na području Šida postali su, za deo migranata čiji je nastavak puta nakon zatvaranja Balkanske rute neizvestan, privremeni dom. Vreme koje čekaju potrebno je nekako ispuniti i oplemeniti. Za to se raznim sadržajima pobrinuo Komesarijat za izbeglice i migracije u saradnji sa humanitarnim organizacijama.

Deca migranti lako se prilagođavaju na nove uslove života. Ipak, kao najosetljivijoj grupi migranata, njima se u prihvatnim centrima poklanja najveća pažnja. Pored igre na raspolaganju su im brojne radionice i sadržaji koje ne samo da prekraćuju vreme već ga ispunjavaju lepim i korisnim stvarima. Migrantske porodice sa decom više su nego zadovoljne brigom i pažnjom koja im se pruža.

Najmlađim migrantima omogućeno je da vreme koje provode u prihvatnom centru u Adaševcima ispune korisnim i zabavnim aktivnostima. Komesarijat za izbeglice i migracije uz pomoć raznih humanitarnih organizacija omogućava im neku vrstu neformalnog obrazovanja i sticanje korisnih znanja i veština. Slična je situacija i kada su u pitanju oni nešto stariji.

Svi sadržaji koji se pored redovne brige o smeštaju hrani i zdravstvenoj zaštiti nude migrantima u prihvatnom centru u Adaševcima omogućiće da vreme koje čekaju na nastavk puta ne bude izgubljeno. Niko za sada ne zna koliko će čekanje trajati.