Kreativan način igre

Tim za marketing rumske Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Poletarac” 30. marta u 16 časova u objektu “Kockica” održaće prezentaciju didaktičkih sredstava, koje su izrađivali vaspitači. Cilj prezentacije je predstavljanje efikasnijeg, kreativnijeg načina igranja sa decom, gde se kod dece podstiče celokupan razvoj.