Intenzivna podrška Ministarstva poljoprivrede

Poljoprivredni proizvođači mogu da očekuju intenzivnu podršku Ministarstva poljoprivrede kada su u pitanju podsticaji, istakao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović na stručnom skupu koji je održan u Sremskoj Mitrovici. Dve nove kategorije u narednom periodu biće kreditno podržane, a to su žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, kao i mladi do 40 godina. U pomenutim slučajevima kamatnu stopu država subvencioniše do 1 posto, dok će za ostale kategorije to iznositi do 4,5 posto.

Povećanje podsticaja i iznosa do 50 odsto bespovratnih sredstva Ministarstva poljoprivrede ka paorima predstavljeno je na skupu u Sremskoj Mitrovici. Pet pravilnika je predstavljeno. Jedao od njih tiče se izgradnje i opremanja koji je objavljen tako da paori ponovo mogu da koriste ovu mogućnosti nakon 8 godina zastoja, a konkurs traje do oktobra meseca.

Pored opremanja sredstva se mogu ostvariti i za preradu poljoprivrednih proizvoda. U narednih 7 dana biće objavljeni i pravilnici koji se tiču mladih poljoprivrednika, ali i nabavke traktora za voćarsku, vinogradarsku i povrtarsku proizvodnju koji pre svega paorima daju predvidivost u realizaciji investicije.

Nabavka mehanizacije i priplodnog materijala pogotovo u svinjarskoj proizvodnji biće obuhvaćeni pravilnikom koji je u najavi. To je značajno sa stanovišta struke koja ističe važnost unapređivanja stočarske proizvodnje.

Stručni skup na kojem su iznete mere podrške agraru od strane Ministarstva poljoprivrede u narednom periodu organizovan je na inicijativu Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica i Asocijacije stočara Srema i Mačve. Podršku je pružio Grad Sremska Mitrovica.

Ministar poljoprivrede na skupu istakao je ciljeve i planove podsticaja kojima se želi pomoći razvoj agrara. U najavi je pored dosadašnjih mera podrške još pravilnika kojima će se ubrzati razvoj ruralnih sredina. U fokusu ove godine će biti i dva nova segmenta za ulaganje i pomoć.

Podsticajima, kao merama podrške se želi podstaći veća proizvodnja koja će doprineti većem privrednom rastu i na kraju većoj dobiti za poljoprivredne proizvođače.