Glasanje prema mestu boravišta

Birači koji će na predstojećim izborima za predsednika RS glasati prema mestu boravišta u zemlji, moraju podneti zahtev Opštinskoj upravi, u zgradi Opštine Orlovićeva broj 5 u Rumi, kao i u mesnim kancelarijama, kako bi se u birački spisak upisao taj podatak, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do subote, 11. marta.