Glasanje moguće i uz potvrdu (Video)

Republička izborna komisija utvrdila je da će na predsedničkim izborima, zakazanim za 2. april, birači moći da glasaju uz važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, dokumentom na kojem je naveden matični broj. Birači koji nemaju važeći dokument moći će da glasaju uz potvrdu MUP-a, da su pokrenuli postupak za izradu novih. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević naglasio je kako ovim rešenjem neće biti diskriminacije, jer su pokriveni svi slučajevi. Republička izborna komisija utvrdila je da će se glasanje održati 2. aprila od 7:00 do 20:00 časova. Na kućne adrese biračima bi trebao da stigne poziv za glasanje, ali birači nisu dužni da ga ponesu na biračko mesto. Takođe, RIK je utvrdio da stare, nemoćne ili nepokretne osobe, koje nisu u mogućnosti da se kreću, mogu da glasaju, ukoliko obaveste birački odbor na dan glasanja do 11:00 sati, kao i da osobe sa invaliditetom mogu da pristupe sa psom vodičem, te da umesto ličnog potpisa koriste pečat sa ličnim podacima, odnosno potpisom.