Biljni bioregulatori u voćarstvu

Biljni bioregulatori ili biljni regulatori rasta su hormoni ili slične supstance koje podstiču, inhibiraju ili utiču na biološke ili biohemijske procese u biljkama. To se iskoristilo kao moćan alat za intezivnu proizvodnju u voćarstvu. Njihovim korišćenjem se mogu povećati prinosi, kvalitet i dugotrajnost plodova, smanjuju bujnost, a samim tim i rezidbu voća. Kod voćaka u punoj rodnosti mogu da između ostalog regulišu razvoj bočnih mladara, povećanje ili smanjenje formiranja cvetnih pupoljaka, regulisanje rodnosti pospešivanjem opadanja cvetova i zametnutih plodva, povećanje tolerancije voća na stres. Proizvođači moraju biti svesni da primenom bioregulatoara mogu imati korisne efekte, ako su pravilno upotrebljeni. Nestručna primena u smislu koncetracije, načina i vremena primene, meteoroloških uslova i bioloških osobina vrste, odnosno sorte može imati nesagledive posledice po ekonomičnost proizvodnje.