Zdravstveni nadzor živine

Situacija sa Avijarnom influencom u selima Višnjićevo i Morović je pod kontrolom. Uginuća labudova na žarištu zaraze više nema, a veterinari i dalje vrše zdravstveni nadzor živine u domaćinstvima koja se nalaze u ugroženom području. Još jednom se apeluje na vlasnike da živinu ne puštaju van dvorišta i da svaku sumnju na bolest prijave veterinaru ili veterinarskom inspektoru. Na taj način se postiže kontrola širenja zaraze, odnosno sprečavanje prenošenja bolesti na domaću živinu.