Razmatranje Odluke

Lokalni parlament u Sremskoj Mitrovici na predstojećem zasedanju u ponedeljak 20. februara, između ostalog, odlučivaće i o Izveštaju o radu Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove. U materijalu koji će se naći pred odbornicima navodi se, između ostalog, da su u toj upravi obrazovane tri službe: Služba za inspekcijske poslove, Služba komunalne policije i Služba za saobraćaj. Uprava je kao obrađivač tema za Program rada Skupštine Grada u protekloj godini dostavila četiri normativna akta, a to su Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju grobalja, Odluka o javnoj rasveti, održavanju čistoće i javnim parkiralištima.