Novi lekar

Opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici tokom ove godine biće jača za još jednog lekara u oblasti urgentne medicine. U julu ove godine očekuje se dolazak lekara sa specijalizacije u toj oblasti, koji će zajedno sa još 6 lekara i 18 medicinskih sestara poboljšati rad odeljenja i samu organizaciju, naročito kada je reč o transportu pacijenata na tercijarni nivo zdravstvene zaštite.