Neophodno prihranjivanje

Da bi se ostvario zadovoljavajući prinos jabuke, stručnjaci savetuju da je potrebno prehranjivanje preko lista od početka do kraja vegetacije. Ovo je neophodno, jer na tempraturama višim od 33 stepena Celzijusa lisne pore se zatvaraju, a kako su temperaturne oscilacije od maja do septembra sve veće, zbog toga biljka ne dobija dovoljno minerala i energije koja joj je potrebna da bi ostvarila prinos. Takođe, potrebno je i da zemljište bude adekvatnog sastava da bi sadnice napredovale, tvrde stručnjaci. O svemu ovome bilo je reči na 6. Savetovanju voćara održanom u Gruži, na kom su kao predavači učestvovali i stručnjaci iz regiona.