Kvalitetnije stanovanje u zgradama

Javno preduzeće “Gradsko stanovanje” Sremska Mitrovica, u 2017. godini pruža mogućnost bespovratnog finansiranja radova iz oblasti poboljšanja kvaliteta života u kolektivnom obliku stanovanja. To obuhvata zamenu ulaznih vrata, sandučića za poštu, ugradnja interfona, ugradnja video nadzora, ugradnja led rasvete, krečenje zajedničkih prostorija, krečenje fasada zgrade, kao i drugi slični radovi, osim velikih investicionih radova na sanaciji krovova, navodi se u konkursu. Ukupna sredstva predviđena za ovu namenu iznose 5 milion dinara. “Stanovanje” će učestvovati u bespovratnom finansiranju radova do 50%, a najviše u visini do 250.000,00 dinara, po pojedinačnom projektu, ukoliko stambene zajednice konkurišu po više osnova finansiranje radova od strane društva je do visine od 500.000,00 dinara. Stambene zajednice koje su zainteresovane za poboljšanje kvaliteta života u okviru svojih stambenih zgrada, apliciraju na konkursu za dodelu finansijskih sredstava, ukoliko ispunjavaju sledeće uslove: Stambena zgrada mora da se nalazi na teritoriji grada Sremska Mitrovica, mora da ima potpisan ugovor o poveravanju poslova održavanja sa firmom “Gradsko stanovanje”.