Konkurs u toku

U toku je konkurs za dodelu sredstava nevladinim organizacijama, odnosno udruženjima građana sa područja Sremske Mitrovice, u cilju pomoći i podsticanja za dalji rad, razvoj i afirmaciju aktivnosti NVO iz oblasti zaštite životinjskog sveta, iz budžeta Grada za tekuću godinu. Predviđena sredstva iznose tri miliona dinara. Konkurs je otvoren do 1. marta, a više detalja zainteresovana udruženja i organizacije mogu dobiti na sajtu lokalne samouprave.