Izmenjen režim grejanja

Korisnicima koji su priključeni na daljinsko grejanje u Sremskoj Mitrovici i dalje se isporučuje toplotna energija po izmenjenom režimu. I dalje je vreme grejanja produženo, radnim danima do 22, a vikendom do 23 časa. Ukoliko bude potrebe, kažu u “Toplifikaciji”, ponovo će biti uveden režim grejanja od 24 sata, koje je bilo aktuelno tokom trajanja ledenih dana. Trenutno za tim nema potrebe, a nije bilo ni većih pritužbi građana.