Donacija Vlade Japana

Opštinu Šid danas su posetili predstavnici Ambasade Japana i Ministarstva za rad, zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja, na čelu sa državnim sekretarom Nenadom Ivaniševićem. Vlada Japana je Opštini Šid donirala 175.000 evra namenjenih unapređenju zdravstvene zaštite i zaštiti životne sredine u opštinama pogođenim migrantskom krizom kroz nabavku ambulantnog vozila, kamiona za smeće i cisterne za vodu.

Vlada Japana kroz POPOS programe obezbeđuje opštinama pogođenim migrantskom krizom podršku unapređenju zdravstvene zaštite i zaštite životne sredine. Među opštinama koje je pomogla Vlada Japana je i opština Šid.

Ceremoniji primopredaje prisustvovao je i Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Šidskoj opštini donirano je ambulatno vozilo i dva specijalna vozila za javna komunalna preduzeća, kamion smećar i cisterna za vodu. Ukupna vrednost donacije je 175.000 evra.

POPOS donacije imaju za cilj da podrže socijalni razvoj kroz projekte za osnovne potrebe stanovništva. Pored brige o migrantima, Vlada Japana nastaviće da pruža pomoć opštinama pogođenim migrantskom krizom.