U toku tri konkursa

I dalje su u toku tri konkursa koji je raspisala Gradska uprava za sport, kulturu i omladinu Sremska Mitrovica, za dodelu sredstava udruženjima, nevladinim organizacijama. Prvi se odnosi na dodelu budžetskih sredstava organizacijama iz oblasti omladinske politike, u cilju razvoja i afirmacije kulturnih aktivnosti mladih i drugih vidova omladinskog aktivizma. Predviđena davanja su u iznosu od milion dinara. Drugi konkurs raspisan je za dodelu sredstava verskim zajednicama, za potrebe njihovih aktivnosti, a opredeljena sredstva iznose 9,5 miliona dinara. Trećim konkursom dodeljuju se sredstva u visini od 5 miliona dinara, za one programe od javnog interesa koja udruženja građana realizuju u oblasti zaštite životne sredine. Konkursi su otvoreni do utroška sredstava, a prijave se podnose na adresu Svetog Dimitrija 13, Sremska Mitrovica, sa naznakom na koji se konkurs prijavljuje zainteresovani.