Tradicionalno okupljanje agronoma i paora

Na Zlatiboru od 22. do 28. januara ove godine održaće se 51. “Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije”, u organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije tradicionalno okuplja preko 700 učesnika, od agronoma i poljoprivrednika, preko savetodavnih poljoprivrednih službi do predstavnika nadležnih državnih institucija. Glavna tema 51. “Savetovanja agronoma i poljoprivrednika” biće prezentovanje najnovijih dostignuća i budućih pravaca u razvoju poljoprivrede kod nas i u svetu. Takođe biće predstavljene inovacije u oplemenjivanju i tehnologiji gajenja najznačajnijih ratarskih, industrijskih, krmnih i povrtarskih biljaka, sa posebnim osvrtom na pojedine alternativne kulture i organsku proizvodnju.