“Primena solarne energije i biomase”

Predavanja na temu “Primena solarne energije i biomase” održano je u rumskoj Gradskoj kući sa ciljem informisanja i upoznavanja potencijlnih korisnika, građana, javnih preduzeća i privrednih subjekata sa korišćenjem obnovljivih izvora energije sa akcentom na solarnu energiju i biomasu.

Rumska poljoprivredna škola akcenat na energetsku efikasnost stavila je izgradnjom veterinarskog kabineta, ali i izolacijom dela škole. Iz škole poručuju da se ubuduće treba u većoj meri obratiti pažnja i na biomasu.

Predstavnici rumskih javnih ustanova i preduzeća, škola, kao i lokalne samouprave psrisustvovali su predavanju posvećenom obnovljivim izvorima energije sa ciljem da se ukaže na povećanje energetske efikasnosti prvenstveno u zgradama i javnim objektima, te ušteda koje pri tom nastaju.

Srbija ima velike potenijale i mogućnosti za dobijanje obnovljivih izvora energije – bila je poruka predavača.

Najčešće mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja gubitaka energetske efikasnosti su izolacija prostora, zamena dotrajale stolarije, ugradnja regulacionih uređaja za potrošače energije, kao i control ulaska sunčeve svetlosti u prostor.