Ledolomci

Naša država trenutno raspolaže sa jednim ledolomcem koji pokriva prostor rečnog toka uzvodno od Đerdapa u dužini od oko 100 kilometara. Prema rečima ministra Nedimovića, postoje i rešenja za druge vodotokove, a jedno od njih je međunarodni sporazum sa Mađarskom o aktiviranju ledolomaca od Mađarske ka našoj državi u slučaju da to zahtevaju uslovi.