Ministar Nedimović o talasu hladnog vremena govorio za Sremsku televiziju

Na sastanku koji je održao ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović sa predstavnicima nadležnih institucija zbog talasa hladnog vremena i formiranja leda na vodotokovima odlučeno je da se ledolomac “Greben” pokrene sa predpristaništa prevodnice “Đerdap 1” uzvodno ka mestu Sokolovac, opština Golubac, na početnu poziciju za dejstvovanje, kako bi obezbedio kontinualni ledohod nizvodno ka akumulaciji Đerdap. Tokom sastanka je razmotrena trenutna meteorološka i hidrološka situacija i prognoza za narednih sedam dana, kao i stanje na vodotokovima sa aspekta pokrivenosti ledom i aktivnosti javnih vodoprivrednih preduzeća na odbrani od leda. U “Novostima” Sremske televizije pogledajte šta je ministar Nedimović rekao tim povodom.