I dalje led

Stanje sa ledom na vodotocima u nadležnosti “Voda Vojvodine” danas je nepromenjeno u odnosu na jučerašnji dan, saopštavaju iz tog preduzeća. Na Dunavu, nizvodno od Slankamena je formiran ledostaj. Od Daljske krivine do Slankamena pokrivenost ledom iznosi između 30 i 60 procenata. U Daljskoj krivini koja je u zoni od zajedničkog interesa, pokrivenost ledom je 80 procenata, a za prolaz santi formiran je koridor širine između 100 i 120 metara i održava ga i dalje mađarski ledolomac. Na reci Savi procenat pokrivenosti vodenog ogledala ledom se smanjuje. Debljina leda je od 15 do 40 centimetara kod Sremske Mitrovice.