Gradska deponija

Jedan od prioriteta JKP “Standard” u 2017. godini biće rešavanje problema gradske deponije. U želji da reši problem lokalna samouprava u Šidu prošle godine pokrenula je proceduru priključenja Regionalnoj deponiji “Srem – Mačva” čime bi se rešili problemi koji nastaju zbog neuslovne deponije koja je u stalnom zapaljenju.