I dalje na snazi redovna odbrana od leda

I dalje je na snazi redovna odbrana od leda na sremskim vodotokovima. Pokrivenost ledom na reci Savi kod Sremske Mitrovice povećana je za oko 5% i sada iznosi ukupno oko 70%. Debljina leda je 15cm, a vodostaj reke 123cm. Najozbiljnija situacija je od Hrtkovaca do Jarka u dužini od oko 10 km, gde je pokrivenost ledom stoprocentna. Takođe, ta situacija je zabeležena i kod bosutske krivine u dužini od nešto manje od 2km.