Uređenje atarskih puteva

Uređenje atarskih puteva, na području šidske opštine za ovu godinu, danas je završeno na području mesne zajednice Erdevik. U uređenje atarskih puteva, u Erdeviku, iz Opštinskog budžeta, uloženo je ukupno 4,8 miliona dinara. Putevi se rade kamenim tucanikom i šljunčenjem. Osim atarskih puteva, asfalt betonom rade se otresišta, na izlascima sa atarskog druma na loklane saobraćajnice.