Turistički info centar

Rumljani informaciju da će se konačno formirati Turistički info centar, u okviru njega i suvenirnica, pozdravljaju i smatraju od velike koristi za dalji razvoj turizma.

Ruma je ove godine ima 24 hiljade noćenja, te u odnosu na neke sremske opštine beleži izuzetno visoku brojku posete turista, obzirom da i sama ponuda grada postaje sve bogatija.

Za sada nije poznato da li će turistički info centar biti u okviru postojećeg objekta Turističke organizacije te će i utvrđivanje najbolje lokcije biti i prva faza realizacije projekta otvaranja turističkog info centra sa suvenirnicom u Rumi.