Razmatranje predloga Odluke o budžetu

Skupština Grada Sremska Mitrovica narednog utorka razmatraće Predlog Odluke o budžetu grada za 2017. godinu. U ovom nacrtu Predloga koji je sačinila Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj, iznet je podatak da ukupni prihodi i primanja i preneta sredstva, kao i rashodi i izdaci budžeta za iduću godinu utvrđuju se u iznosu od 2.809.899.000,00 dinara.