Prezentacija konkursa

Poljoprivrednici sa teritorije Sremske Mitrovice i Šida danas su imali priliku da se upoznaju sa konkursima Razvojnog fonda AP Vojvodine. Ovom prilikom predstavnici Razvojnog fonda upoznali su potencijalne korisnike sa sadržajem konkursa, potrebnom dokumentacijom i propisanim uslovima.

Ukupno 11 otvorenih konkursa od kojih je 5 namenjeno pravnim licima i preduzetnicima sa teritorije Vojvodine, 5 nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, kao i jedan namenjen za predfinansiranje namenjenih preduzetnicima, udruženjima građana i lokalnim samoupravama predstavljeni su danas potencijalnim korisnicima u Sremskoj Mitrovici i Šidu.

Poljoprivrednici ističu značaj informisanja o kreditnim pogodnostima koje nudi Razvojni fond, a pojedini već imaju pozitivna iskustva u saradnji sa ovom institucijom.

Predstavnici šidske Opštine smatraju da je neophodno upoznati poljoprivrednike sa mogućnostima, koje će doprineti njihovom uspešnijem privređivanju.

Domaćin prezentacije u Sremskoj Mitrovici bila je Agencija za ruralni razvoj.

Iznos predviđenih sredstava po kreditnoj liniji iznosi od 100 do 400.000.000 miliona dinara kod Razvojnog fonda. Prema navodima nadležnih, konkursi nisu vremenski ograničeni, odnosno aktuelni su do utroška sredstava.