Kuće za izbegla lica

Osam porodica interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, koji žive na teritoriji opštine Inđija, biće stambeno zbrinuti. Opština Inđija je konkurisala i putem Projekata dobila sredstva za 5 paketa građevinskog materijala, kao i kupovine 3 kuće sa okućnicom, sa odobrenim sredstvima i za opremanje tih kuća.