Istraživanje Sirmiuma

Antički grad Sirmium i jedna od četiri prestonice nekadašnje Rimske imperije, koji se nalazio na prostoru današnje Sremske Mitrovice ponovo će biti predmet arheoloških istraživanja već od leta iduće godine. Ovaj put za njegovo istraživanje zainteresovani su Australijanci, preko ambasade u Srbiji, čiji će stručnjaci u saradnji sa mitrovačkim realizovati projekat.