Grad na dve obale

Grad Sremska Mitrovica ima tendenciju da u narednim godinama razvije koncept razvoja grada na dve obale. Zadatak u osmišljavanju projekta i realizacije poveren je preduzeću “Urbanizam” u tom gradu. “Urbanizam” priprema predlog programa rada za narednu 2017. godinu u koji se ubraja upravo i početak posla pomenutog koncepta.