Sprečavanje pojave telesnih vaši

Kako bi se sprečila svaka mogućnost da se pojava telesnih vaši, koja je registrovana među migrantima, proširi izvan prihvatnih centara, predsednik Opštine Šid Predrag Vuković uputio je nadležnom ministarstvu zahtev da se prihvatni centri zatvore, na način da se migrantima ograniči izlazak, dok se ova situacija ne reši.

Već su preduzete sve preventivne i protivepidemijske mere, po nalogu Instituta za javno zdravlje Batut. Migranti koji borave u prihvatnim centrima su pregledani i obavljen je tretman protiv vašljivosti, koji se, nakon ponovnog pregleda, ponavlja u roku od 8 dana.