Rok za uplatu poslednje rate poreza na imovinu

Rok za uplatu poslednje, odnosno četvrte rate poreza na imovinu za 2016. godinu ističe danas 14. novembra. Prema rečima stručnjaka, ukupan iznos plaćenog poreza sa poslednjom ratom, za ovu godinu, treba da bude jednak sumi iz ovogodišnjeg rešenja, kako bi se izbegla zatezna odnosno kaznena kamata koja iznosi 14 odsto.