Počeo iskop

Sa izgradnjom podvožnjaka u Sremskoj Mitrovici došlo se do jednog od najsloženijih procesa, a to je dugo iščekivano bušenje ispod nivoa železničke pruge. Oko 30 radnika angažovano je na terenu na ovim poslovima, za koje je Grad Sremska Mitrovica izdvojio oko 463 miliona dinara koji su obezbeđeni kreditom sa povoljnom kamatnom stopom. Ovaj projekat je trenutno jedan od najvećih koji se realizuje u Sremskoj Mitrovici u protekloj deceniji, a njegova izgradnja teče po planu.