Novo preduzeće “Javna rasveta”

Na današnjoj sednici lokalnog parlamenta u Šidu donete su odluke vezane za reorganizaciju JP za stambene usluge i građevinsko zemljište koje od prvog decembra više neće postojati u tom obliku. Ovo preduzeće izbrisano je i iz evidencije budžetskih korisnika. Pravni sledbenik Javnog stambenog je novoformirano JKP “Javna rasveta, usluge i održavanje”.

Odbornici Skupštine Opštine Šid doneli su set odluka kojim će od prvog decembra sa radom početi novo JKP “Javna rasveta, usluge i održavanje”. Jedna od odluka je i odluka o brisanju JP za stambene usluge i građevinsko zemljište iz evidencije indirektnih korisnika javnih sredstava na osnovu Zakona o budžetskom sistemu.

Pravni sledbenik Javnog stambenog je JKP “Javna rasveta” čije je poslovanje usklađeno sa Zakonom o javnim preduzećima. Ovo preduzeće imaće drugu osnovnu delatnost- obezbeđivanje javnog osvetljenja, s obzirom da ovu vrstu delatnosti mogu obavljati javna komunalna preduzeća. U nadležnosti novog preduzeća biće i lokalni putevi.

Za v.d. direktora “Javne rasvete” imenovan je Dušan Lastić, na period do godinu dana. Novoformirano preduzeće ostaće pod ingerencijom Skupštine Opštine Šid kao osnivača koji će donositi sve važne odluke.