Migranti i dalje na putu ka granici sa Hrvatskoj

Prema poslednjih informacijama kojima raspolaže Sremska televizija migranti koji se kreću autoputem ka Šidu napravili su pauzu ispod prvog nadvožnjaka prema Rumi, kod 65-og kilometra državnog puta prvog A reda broj 3. Deo grupe je odustao i vraća se za Beograd, dok ostatak grupe od nešto više od stotinu migranata kreće se ka hrvatskoj granici i trenutno se nalaze na autoputu kod isključenja za Rumu.