Isporuka ogreva za izbegličke porodice opštine Pećinci

Opština Pećinci krenula je sa isporukom ogreva za izbegličke i interno raseljene porodice sa teritorije ove opštine. 30 porodica na ovaj način zbrinuto je za predstojeću zimu, dobivši ogrevno drvo u vrednosti od 15.000 dinara. Ukupan iznos vrednosti ogreva je 450.000 dinara obezbeđenih od strane Komesarijata za izbeglice i migracije.