Irig: Drugi rebalans budžeta

Razlozi za pristupanje Drugom rebalansu budžeta, usvojenom na današnjoj sednici od strane iriških odbornika, su usklađivanje sa promenama Zakona o budžetskom sistemu – prestanak funkcionisanja Fonda za građevinsko zemljište i Direkcije za izgradnju, te prelazak iste u indirektnog korisnika budžeta, refinansiranje dugoročnih kredita, te sredstva od Pokrajine za investicije.

Drugi Rebalans budžeta Opštine Irig planiran je u ukupnom iznosu od 759,5 miliona dinara.

Planirana primanja:

  • Prihodi i primanja 620.327.000,00 dinara
  • Dodatni prihodi budžetskih korisnika 66.224.000,00 dinara
  • Primanja od domaćih zaduživanja 62.500.000,00 dinara

”Sanacija lokalnog puta na Fruškoj gori od državnog puta IB reda broj 21 do skretanja prema hotelu Norcev” u iznosu 50 miliona dinara dobijenih od Pokrajine, jedan je od razloga rebalansa. Realizacijom saobraćajnica ove deonice lokalnog puta stavlja se u funkciju veza sa putem Novi Sad – Inđija – Beograd.

Pored navedenog, rebalansom budžeta predviđena su i dodatna sredstva Opštine, pored već odobrenih 11 miliona dinara od Pokrajine, za sanacije Mihizove kuće u Irigu.