Čišćenje kanalske mreže

Kao i prethodnih, tako i ove godine Grad Sremska Mitrovica pristupio je čišćenju kanalske mreže kako sa sremske tako i sa mačvanske strane. Naime, u toku su radovi na uređenju velikog kanala u ataru u Noćaju. Te aktivnosti zajednički finansiraju Grad Sremska Mitrovica i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu sredstvima u visini od oko 30 miliona dinara.