Bliži se kraj skidanju kukuruza

Posao na berbi i kombajniranju kukuruza u Sremu još uvek nije završen. Do sada je skinuto od 80-85 posto površina. Ovim podacima doprinelo je čekanje poljoprivrednih proizvođača da vlažnost zrna bude niža kako bi mogli obaviti kombajniranje i lakše skladištiti rod. Otkup kukuruza je aktivan a zbog povećane vlažnosti zrna mora se vršiti dosušivanje.

Sredina novembra meseca se približava a rod kukuruza se još uvek skida sa polja. Posao protiče bez većih problema dobro pripremljenom mehanizacijom. Radove jedino otežavaju vremenske prilike koje sporadično prekidaju finalni posao na ubiranju prinosa.

Otkup kod skladištara je intenzivan ovih dana. Žuto zrno se plaća po ceni od 15 dinara sa PDV-om ako je JUS kvaliteta. Kako je STV potvrđeno vlaga je povećana u zalihama koje pristižu i kreće se od 18- 20 posto što zahteva proces dosušivanja. Kukuruz u pojedinim delovima atara Berkasova nije dao očekivan prinos. Razlog tome paori vide u nepogodama koje su zadesile ovaj deo Srema tokom leta jer puna agrotehnika je primenjena na vreme.

Savet stručnjaka je da se kukuruz zbog povećane vlažnosti pre skladištenja najpre dosuši. Ovaj postupak je neophodan ukoliko se želi izbeći plesnivost i širenje bolesti na kukuruzu u prostorijama za čuvanje.