Regionalni migracijski sastanak

Predstavnici država koje se nalaze na migracijskoj maršuti Srbija, Hrvatska, Makedonija i Turska, sastali su se u Beogradu na dvodnevnoj konferenciji posvećenoj boljem upravljanju migracijama i jačanju vitalnosti lokalnih zajednica. Na taj način u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, razmenili su informacije, znanja i iskustva radi boljeg funkcionisanja u uslovima tekuće migrantske krize.

Tokom druge sesije tema o kojoj je govorio Ivica Jović predstavnik Opštine Šid, bila je integrisanje pitanja migracija i raseljavanja u planiranju pružanja usluga na opštinskom nivou, posebno kada su u pitanju one najranjivije grupe.

Smatra se da je ovakva saradnja kroz regionalne sastanke neophodna, jer nijedna država, region niti opština ne mogu sami da upravljaju situacijom, bez pomoći i saradnje, odnosno koordinacije sa drugim državama, a sve počinje od same lokalne zajednice, istaknuto je na skupu.