Pravo prečeg zakupa

Poljoprivrednici sa teritorije pećinačke opštine koji žele da ostvare pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, mogu to učiniti po najavljenoj, izmenjenoj proceduri. U skladu sa izmenjenim Javnim pozivom, pored ostale potrebne dokumentacije za dokazivanje prava prečeg zakupa potrebno je podneti i zapisnik i potvrdu o broju uslovnih grla, a koje izdaje veterinarski inspektor zadužen za opštinu Pećinci, podsećamo, najkasnije do 31.oktobra.