Potpisan Memorandum

U prostorijama Dnevnog centra u Rumi potpisan je Memorandum o razumevanju između Centra za socijalni rad opštine Ruma i njihovim partnerima sa kojima sarađuju na implementaciji projekata. Memorandum su potpisali predstavnici Doma zdravlja, Crvenog krsta, nekoliko Udruženja sa teritorije rumske opštine, srednjih i osnovnih škola kao i predškolske Ustanove “Poletarac”. Cilj potpisivanja akata je unapređenje socijalne zaštite a tom prilikom, predstavljena su i dva Elaborata, pružanje usluga ličnih pratilaca i nege i pomoći u kući. Opširnije o ovoj temi pogledajte u emisiji “Novosti”.