Održano Opštinsko veće

Ma današnjoj sednici Opštinskog veća usvojen je predlog Odluke o izmenama dosadašnje odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu kao i na utvrđivanje zona i koeficijenata naplate za svaku zonu u Inđiji. Ubuduće će se u prvoj gradskoj zoni naći i Dunavska i Zanatlijska ulica za čiju rekonstrukciju je izdvojeno oko 140 milona dinara.