Održana sednica Privrednog saveta

Pristigli projekti predloženi od strane građana u okviru Participativnog budžetianja, Izveštaj o izvršenju budžeta za prvih devet meseci kao tarife komunalnih usluga privrednom sektoru činile su dnevni red sednice Privrednog saveta Opštine Ruma.

Naplata i tarife po kojima se naplaćuju komunalne usluge privrednom sektoru samim tim i prisustvo nadležnih iz ovih Preduzeća, bile su između ostalog teme Privrednog saveta u rumskoj Gradskoj kući.

Podaci sa Sednice takođe govore da je od ukupno 797 upitnika ispunjenih u prvoj fazi predlaganja projekata, ukupno predloženo 160 projekata te je tim za sprovođenje Participativnog budžetiranja selektovao 20 projekata koji će se razmatrati.

Saradnja sa privrednicima i Savetom je zadovoljavajuća- poručili su i predstavnici lokalne samouprave na današnjem Savetu u Gradskoj kući.

Cena vode koju Javno Preduzeće “Vodovod” isporučuje privrednicima, kao i Izveštaj o izvršenju budžeta za devetomesečni period, bile su teme današnje Sednice Privrednog saveta, koje nakon Socio- ekonomskog i Privrednog saveta, svoje razmatranje čekaju i od strane rumskih većnika nakon toga i usvajanje od strane odbornika.