Odluka o osnivanju Turističke organizacije

Na održanoj 17. sednici Skupštine Opštine Pećinci, odborni su između ostalih tačaka, usvojili i Odluku o osnivanju Turističke organizacije Opštine Pećinci. Kako je navedeno, cilj osnivanja ove organizacije je promocija turizma, tj. unapređenje i razvoj turizma, očuvanje i zaštita turističkih vrednosti na teritoriji ove opštine. Naziv organizacije je Turistička organizacija Pećinci sa sedištem u Kupinovu, a promovisaće opštinu i njene potencijale, koordinisati sa drugim subjektima u turizmu, organizovati tirističko- informativne centre, kao i pružati usluge u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu.