Migrantska situacija

Migrantska kriza, koja traje više od godinu dana, sada je znatno drugačija. Umesto tranzita sve veći broj migranata ostaje u Šidu i po nekoliko meseci. Zbog toga je opštini Šid, kao i ostalim koje su se našle na migrantskoj ruti, potrebna dodatna pomoć. Opširnije o temi migrantske krize pogledajte u vestima Sremske televizije.