Dugo vreme čekanja

Migrantska kriza, koja traje više od godinu dana, sada je znatno drugačija. Umesto tranzita sve veći broj migranata ostaje u Šidu i po nekoliko meseci. Zbog toga je Opštini Šid, kao i ostalim koje su se našle na migrantskoj ruti potrebna dodatna pomoć.

Opština Šid je od početka migrantske krize u fokusu zbivanja jer su preko njene teritorije prešle hiljade ljudi, što je zahtevalo dodatno angažovanje u upravljanju migracijama.

Nestrpljenje da nastave put među migrantima raste, ali su i sve više svesni da će zimu po svemu sudeći provesti ovde. Slobodnog vremena imaju na pretek. Oni koji svakodnevno vode brigu o migrantima trude se da im osmisle način da kvalitetno provedu vreme koje provode u prihvatnom centru.

Dodatna pomoć sada je sve potrebnija je je neophodno na održiv i kvalitetan način osigurati boravak miranata u prihvatnim centrima tokom zime i osmisliti im slobodno vreme.

Opština Šid je u poslednjih godinu i po dana pokazala veliku spremnost da preuzme brigu o migrantima koji su prošli preko njene teritorije, a radi se o više od 700.000 ljudi. Trenutno na području Šida boravi više od 1800 migranata.